Ogólne Warunki Zamówienia firmy TechFlex-Europe

Firma van Oostvoorn.BV, z siedzibą przy Parallelweg West 45a w Culemborg, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia o prywatności.

Dane kontaktowe:
Parallelweg West 45a, Culemborg 0345515262
Martin van Oostvoorn pełni funkcję Inspektora ochrony danych osobowych firmy van Oostvoorn.BV. Można skontaktować się z nim pod adresem mailowym: martin@vanoostvoorn.nl

Przetwarzane przez nas dane osobowe
Firma van Oostvoorn.BV nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych, ponieważ na naszej stronie internetowej nie można pozostawiać żadnych danych osobowych. Nie wykorzystujemy również żadnych wtyczek na potrzeby mediów społecznościowych.

Przetwarzane przez nas szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe
Nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma zamiaru zbierania danych osobowych na temat osób odwiedzających stronę internetową w wieku poniżej 16. roku życia. Chyba że osoby te mają zgodę rodziców lub opiekuna. Nie jesteśmy jednak w stanie sprawdzić, czy osoba odwiedzająca ma więcej niż 16 lat. Zalecamy więc rodzicom być zaangażowanym w aktywność online swoich dzieci, aby w ten sposób zapobiegać zbieraniu danych na ich temat bez zgody rodzicielskiej. Jeśli uważają Państwo, że bez tego pozwolenia zbieraliśmy dane osobowe na temat osób nieletnich, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: info@vanoostvoorn.nl. W takim przypadku usuniemy te informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Firma van Oostvoorn.BV przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
- Realizacja Państwa płatności
- Przesyłanie naszego biuletynu informacyjnego i/lub folderu reklamowego
- Zadzwonienie do Państwa lub wysłanie wiadomości e-mail, jeśli jest to potrzebne w ramach świadczenia usług
- Informowanie Państwa o zmianach w zakresie naszych usług i produktów
- Oferowanie Państwu możliwości utworzenia konta
- Dostarczanie Państwu towarów i usług
- Firma van Oostvoorn.BV analizuje Państwa zachowanie na stronie internetowej, aby w ten sposób ulepszać ją oraz dostosowywać ofertę produktów i usług do Państwa preferencji.
- Firma van Oostvoorn.BV przetwarza również Państwa dane osobowe, kiedy jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani. Chodzi np. o dane, które są dla nas niezbędne na potrzeby naszej deklaracji podatkowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Firma van Oostvoorn.BV [podejmuje decyzje / nie podejmuje decyzji] na podstawie przetworzeń automatycznych na temat spraw, które mogą mieć (poważne) skutki dla osób. Chodzi tutaj o decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału człowieka (np. pracownika firmy van Oostvoorn.BV). Firma van Oostvoorn.BV korzysta z następujących programów lub systemów komputerowych: [uzupełnić nazwę systemu, powód użycia, logikę leżącą u podstaw, znaczenie i przewidywane skutki dla osób zainteresowanych]

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Firma van Oostvoorn.BV przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to ściśle wymagane w celu realizacji celów, na potrzeby których zbierane są Państwa dane. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych: (Kategoria) danych osobowych > Okres przechowywania > Przyczyna Personalia > Okres przechowywania > Przyczyna Adres > Okres przechowywania > Przyczyna I tak dalej > Okres przechowywania > Przyczyna

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Firma van Oostvoorn.BV udostępnia dane osobowe wyłącznie osobom trzecim, jeśli jest to niezbędne na potrzeby realizacji naszej umowy z Państwem lub spełniania wymogów ustawowych.

Pliki cookie lub równorzędne technologie, których używamy
Firma van Oostvoorn.BV wykorzystuje wyłącznie techniczne lub funkcjonalne pliki cookie. Oraz analityczne pliki cookie, które nie naruszają Państwa prywatności. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który w przypadku pierwszej wizyty na stronie internetowej zostaje zapisany na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie. Pliki cookie, które wykorzystujemy, są niezbędne na potrzeby technicznego działania strony internetowej, a także zwiększają Państwa wygodę użytkowania. Sprawiają one, że strona internetowa działa prawidłowo, oraz zapamiętują np. Państwa preferowane ustawienia. Możemy również w ten sposób optymalizować naszą stronę internetową. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, wprowadzając w swojej przeglądarce internetowej takie ustawienia, aby nie zapisywała ona żadnych plików cookie. Oprócz tego mogą Państwo również usunąć wszystkie informacje, które zostały wcześniej zapisane za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej.

Wgląd w dane oraz ich modyfikacja lub usuwanie
Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także ich modyfikacji lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia ewentualnego pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub mogą złożyć skargę przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę van Oostvoorn.BV, a także mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że mogą Państwo złożyć u nas wniosek o przesłanie Państwu lub innej wskazanej przez Państwa organizacji danych osobowych, którymi dysponujemy w postaci pliku komputerowego. Wniosek o uzyskanie wglądu, korekty, usunięcia i przeniesienia danych osobowych lub wniosek o cofnięcie zgody lub zgłoszenie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wysłać na adres mailowy: info@vanoostvoorn.nl. Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd został złożony przez Państwa, prosimy o przesyłanie wraz z nim kopii dokumentu tożsamości. W kopii należy zaczernić swoje zdjęcie, MRZ (strefę odczytu maszynowego, pasek z numerami w dolnej części paszportu), numer paszportu i numer BSN (Burgerservicenummer). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Udzielimy odpowiedzi na Państwa wniosek w najbliższym możliwym terminie, w każdym razie w ciągu czterech tygodni. Firma van Oostvoorn.BV pragnie również zauważyć, że mają Państwo możliwość składania skarg w krajowym organie nadzoru – holenderskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić przy użyciu poniższego odnośnika: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak chronimy dane osobowe
Firma van Oostvoorn.BV traktuje poważnie ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu upublicznieniu i niedozwolonej modyfikacji. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są jednak prawidłowo zabezpieczone lub istnieją przejawy nadużycia, prosimy kontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub mailowo pod adresem: info@vanoostvoorn.nl